Reklamation och skadeanmälan

Vill du lämna en skadeanmälan som uppstått i samband med att vi har utfört tjänster åt dig?
Fyll i nedan formulär eller kontakta oss via email eller telefon så löser vi det här tillsammans.

  Dina uppgifter

  Information om skada

  DATUM OCH KLOCKSLAG SKADAN INTRÄFFADE

  SKADEPLATS (FULLSTÄNDIG ADRESS.)

  BESKRIV SÅ UTFÖRLIGT SOM MÖJLIGT OM HUR SKADAN INTRÄFFADE

  Inköpsdatum

  Om vittne finns

  Bifoga filer

  LADDA UPP KOMPLETTERING TILL ANMÄLAN (EX. BILDER, KVITTO, KONTOUDRAG SKISS, SKADEBLANKETT)*

  Vid skadeanmälan skall även följande uppgifter bifogas:

  - Kvitto/kontoutdrag eller liknande som kan påvisa anskaffningsvärdet.

  - Bilder på det skadade föremålet.

  Efter att skadeanmälan har behandlats kommer Flytt & Städ Sverige AB att återkomma till Er med ett beslut i ärendet.

  BEKRÄFTA ANMÄLAN