När din flytt ska vara enkel och smidig

Nöjd kundgaranti

Prisförslag direkt

Reklamation och skadeanmälan

Vill du lämna en skadeanmälan som uppstått i samband med att vi har utfört tjänster åt dig?
Fyll i nedan formulär eller kontakta oss via email eller telefon så löser vi det här tillsammans.

Dina uppgifter

Information om skada

DATUM OCH KLOCKSLAG SKADAN INTRÄFFADE

SKADEPLATS (FULLSTÄNDIG ADRESS.)

BESKRIV SÅ UTFÖRLIGT SOM MÖJLIGT OM HUR SKADAN INTRÄFFADE

Inköpsdatum


Om vittne finns

Bifoga filer

LADDA UPP KOMPLETTERING TILL ANMÄLAN (EX. BILDER, KVITTO, KONTOUDRAG SKISS, SKADEBLANKETT)*

Vid skadeanmälan skall även följande uppgifter bifogas:

- Kvitto/kontoutdrag eller liknande som kan påvisa anskaffningsvärdet.

- Bilder på det skadade föremålet.

Efter att skadeanmälan har behandlats kommer Flytt & Städ Sverige AB att återkomma till Er
med ett beslut i ärendet.

BEKRÄFTA ANMÄLAN