Att tänka på vid utomlandsflytt

Få svar på några av de viktigaste frågorna kring utomlandsflytt

Utomlandsflytt

Skatteverket vid utomlandsflytt

Du behöver fylla i en blankett och anmäla din flyttning till Skatteverket om du planerar att vara utomlands längre än 1 år. Du kommer åt följande blankett här.

När din flyttanmälan inkommit registrerar Skatteverket den nya adressen vilken sedan också vidarebefodras till övriga myndigheter, kommun och landsting. Driver du eget företag är det också lämpligt att meddela dina befintliga kunder om din nya adress.

Klicka här för att hämta blankett.

Försäkringskassan

Om du har planer på att stanna utomlands i över 1 år och INTE har blivit utsänd av din svenska arbetsgivare behöver du anmäla din flytt till Försäkringskassan. Du blir då avregistrerad från socialföräkringen. Det kan vara bra att ta reda på hur (och om det finns) socialförsäkringen fungerar i det land du ska flytta till. Det går nämligen bara att vara försäkrad och få ersättning från ETT land (EU, EES eller Schweiz).

Du gör enklast anmälan genom att fylla i följande blankett här.

Försäkringar, adressändring och a-kassa?

För att minska stressen kan det vara bra att förbereda sig i god tid. Du behöver bland annat se över dina nuvarande eventuella abonnemang, försäkringar och annat som kan påverkas av din utomlandsflytt. Om du tänker flytta permanent kan det kanske vara bra att se över vilka möjligheter det finns till lokalt bankkonto i det nya landet. Ska pengar flyttas över till det nya bankkontot och kommer det kosta dig något för att göra detta? Kolla med din nuvarande bank.

När det gäller post går det att beställa eftersändning även till utlandet (mot en avgift då förstås).

Ha koll på när giltighetstiden för ditt pass går ut och förnya i god tid om det behövs. Se även över dina befintliga abonnemang och avsluta de som du inte kommer kunna fortsätta använda – så att du slipper onödiga löpande avgifter.

Kolla med din a-kassa huruvida din utomlandsvistelse (oavsett om den är temporär eller permanent) påverkar din rätt till ersättning. Det kan vara bra att i god tid se över hur det fungerar i det nya landet.

Behövs arbets- och uppehållstillstånd?

När du flyttar från Sverige till ett annat EU/EES-land för att arbeta behöver du varken uppehålls- eller arbetstillstånd, du behöver dock i regel ändå anmäla flytten till de lokala myndigheterna om din utomlandsvistelse sträcker sig över 3 månader.

Ett annat land = andra regler. Ta reda på hur reglerna ser ut i det land du tänker flytta till. Det går att kontakta landets ambassad för att få reda på vad som gäller.