Trafiktillstånd
14 december, 2022

Även beställaren av en flytt har ett ansvar när det gäller trafiktillstånd

Det är inte många som vet att även en beställare av en flytt har ett ansvar när det gäller trafiktillstånd. Beställaren bör undersöka om flyttfirman har trafiktillstånd. Går det illa kan försäkringsbolaget neka att ersätta en eventuell skada. Beställaren kan även straffas vid vissa situationer. Läs mer här på vår hemsida om detta via denna länk

Naturligtvis har vår flyttfirma trafiktillstånd, försäkringar samt andra nödvändiga dokument.